"Frå idé til marknad" er for deg som vil vite korleis du kan gå fram for å teste og vidareutvikle idéen din, og korleis Innovasjon Noreg kan hjelpe deg på vegen. 

Dei går gjennom:

  • Forretningsmodellering – korleis lage ein lettfattelig skisse over din forretning
  • Lean start-up – korleis teste og vidareutvikle idéen din for å maksimere sjansen for å lykkes
  • Etablerertilskudd– korleis søkje midlar frå Innovasjon Norge til å teste og videreutvikle din idé

Ta meg til Innovasjon Noreg si heimeside for å sjå kurstilbod i 2017


Aktuelle kurs: