Etablerarkurs er for deg som treng kompetanse og rådgjeving i samband med utvikling av eigen forretningside, eller bare er nysgjerrig.

Etablerakurset byggjer på Lean Startup: korleis redusere risiko og kostnader gjennom å lære av tilbakemeldingar frå marknaden og utvikle produkt/tenester som nokon er villige til å betale for. Lean Startup kan tilpassast alle typar verksemder.

Kurset går utanfor vanleg arbeidstid og er gratis.

Deltakarane får ei praktisk tilnærming til etablerarprosessen; korleis kjem du deg frå A til B ved oppstart av eiga verksemd. Gode døme og oppgåver undervegs bidreg til ein raskare læringsprosess. Kurshaldar vil hjelpe den einskilde deltakar med å styrke sine relevante lokale, regionale, nasjonale eller internasjonale nettverk for å få framdrift i ei bedriftsetablering.

Kurset består av tre samlingar og kvar deltakar får tilbod om individuell oppfølging av kurshaldar.
Samling 1

Varigheit: 4 timar kveldskurs ein vekedag

 

Hovudmål: Å forstå kunden sitt behov før løysinga vert designa.

Tema som vert gjennomgått: Behovsavklaring, kundesamtalar, kundeprofil, verdikart, kven er kunden m.m.

Samling 2

Varigheit: 4 timar kveldskurs ein vekedag

 

Hovudmål: Korleis skape verdi for kunden.
 

Tema som vert gjennomgått:
Løysing på kundejobben,
hypotesetesting, kontinuerlig forbetring, kundesamtalar m.m.

Samling 3

Varigheit: 8 timar - 4 timar kveldskurs ein fredag og 4 timar laurdag føremiddag

 

Hovudmål: Finansieringsmodell, finansieringsmoglegheiter, rådgjeving og vegen vidare.

Tema som vert gjennomgått: Forretningsmodell, kapital i tidleg fase, selskapsform, presentasjon av rådgjevarar m.m.


Kurs i 2019

Gloppen

Stad: Gloppen Hotell
Oppstart: 7.mars 2019

Samling 1: 7.3.2019 kl. 16:30-20:30
Samling 2: 14.3.2019 kl. 16:30-20:30
Samling 3: frå 22.3.2019 kl. 16:30-20:30 til 23.3.2019 kl. 8-12


Flora

Stad: Quality Hotel Florø
Oppstart: 5.september 2019

Samling 1: 5.9.2019 kl. 16:30-20:30
Samling 2: 12.9.2019 kl. 16:30-20:30
Samling 2: frå 27.9.2019 kl. 16:30-20:30 til 28.9.2019 kl. 8-12

Aurland

Stad: Flåmsbrygga Hotell
Oppstart: 15.oktober 2019

Samling 1: 15.10.2019 kl. 16:30-20:30
Samling 2: 22.10.2019 kl. 16:30-20:30
Samling 2: frå 1.11.2019 kl. 16:30-20:30 til 2.11.2019 kl. 8-12


Vågsøy

Stad: Thon Hotel Måløy
Oppstart: 31.oktober 2019

Samling 1: 31.10.2019 kl. 16:30-20:30
Samling 2: 7.11.2019 kl. 16:30-20:30
Samling 2: frå 22.11.2019 kl. 16:30-20:30 til 23.11.2019 kl. 8-12


Kurset er utvikla av Innovasjon Norge og fylkeskommunen, i samarbeid med næringsselskap, kommunar og Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane.


Aktuelle kurs: