Etablerarkurs er for deg som treng kompetanse og rådgjeving i samband med utvikling av eigen forretningside, eller bare er nysgjerrig.

Etablerakurset byggjer på Lean Startup: korleis redusere risiko og kostnader gjennom å lære av tilbakemeldingar frå marknaden og utvikle produkt/tenester som nokon er villige til å betale for. Lean Startup kan tilpassast alle typar verksemder.

Kurset går utanfor vanleg arbeidstid og er gratis.

Deltakarane får ein praktisk tilnærming til etableringsprosessen; korleis kjem du deg frå A til B ved oppstart av eiga verksemd. Gode døme og oppgåver undervegs bidreg til ein raskare læringsprosess. Kurshaldar vil hjelpe den enkelte deltakar med å styrke sine relevante lokale, regionale, nasjonale eller internasjonale nettverk for å få framdrift i ei bedriftsetablering.

Kurset består av tre samlingar og tilbod om individuell oppfølging av kurshaldar.
Samling 1

Varigheit: 4 timers kveldskurs ein vekedag

 

Hovudmål: Å forstå kunden sitt behov før løysinga vert designa.
 

Tema som vert gjennomgått: Behovsavklaring, kundesamtalar, kundeprofil, verdikart, kven er kunden m.m.

Samling 2

Varigheit: 4 timers kveldskurs ein vekedag

 

Hovudmål: Korleis skape verdi for kunden.
 

Tema som vert gjennomgått:
Løysing på kundejobben,
hypotesetesting, kontinuerlig forbetring, kundesamtalar m.m.

Samling 3

Varigheit: 8 timer - 4 timers kveldskurs ein fredag og 4 timer lørdag formiddag

 

Hovudmål: Finansieringsmodell, finansieringsmoglegheiter, rådgjeving og vegen vidare.

Tema som vert gjennomgått: Forretningsmodell, kapital i tidleg fase, selskapsform, presentasjon av rådgjevarar m.m.


Kurs i 2018

Førde

Stad: Scandic Sunnfjord Hotel
Oppstart: 12.april 2018

Samling 1: 12.4.2018 kl. 17-21
Samling 2: 19.4.2018 kl. 17-21
Samling 3: frå 4.5.2018 kl. 17-21 til 5.5.2018 kl. 8-12


Sogndal

Stad: Quality Hotel Sogndal
Oppstart: 1.november 2018

Samling 1: 1.11.2018 kl. 17-21
Samling 2: 8.11.2018 kl. 17-21
Samling 2: frå 23.11.2018 kl. 17-21 til 24.11.2018 kl. 8-12

Nordfjordeid

Stad: Nordfjord Hotell
Oppstart: 6.september 2018

Samling 1: 6.9.2018 kl. 17-21
Samling 2: 20.9.2018 kl. 17-21
Samling 3: frå 28.9.2018 kl. 17-21 til 29.9.2018 kl. 8-12Kurset er utvikla av Innovasjon Norge og fylkeskommunen, i samarbeid med næringsselskap, kommunar og Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane.


Aktuelle kurs: