Etablerarkurs er for deg som treng kompetanse og rådgjeving i samband med utvikling av eigen forretningside, eller bare er nysgjerrig.

Etablerakurset byggjer på Lean Startup: korleis redusere risiko og kostnader gjennom å lære av tilbakemeldingar frå marknaden og utvikle produkt/tenester som nokon er villige til å betale for. Lean Startup kan tilpassast alle typar verksemder.

Kurset går utanfor vanleg arbeidstid og er gratis.

Deltakarane får ein praktisk tilnærming til etableringsprosessen; korleis kjem du deg frå A til B ved oppstart av eiga verksemd. Gode døme og oppgåver undervegs bidreg til ein raskare læringsprosess. Kurshaldar vil hjelpe den enkelte deltakar med å styrke sine relevante lokale, regionale, nasjonale eller internasjonale nettverk for å få framdrift i ei bedriftsetablering.

Kurset består av tre samlingar og tilbod om individuell oppfølging av kurshaldar.
Samling 1

Varigheit: 4 timers kveldskurs ein vekedag

 

Hovudmål: Å forstå kunden sitt behov før løysinga vert designa.
 

Tema som vert gjennomgått: Behovsavklaring, kundesamtalar, kundeprofil, verdikart, kven er kunden m.m.

Samling 2

Varigheit: 4 timers kveldskurs ein vekedag

 

Hovudmål: Korleis skape verdi for kunden.
 

Tema som vert gjennomgått:
Løysing på kundejobben,
hypotesetesting, kontinuerlig forbetring, kundesamtalar m.m.

Samling 3

Varigheit: 8 timer - 4 timers kveldskurs ein fredag og 4 timer lørdag formiddag

 

Hovudmål: Finansieringsmodell, finansieringsmoglegheiter, rådgjeving og vegen vidare.

Tema som vert gjennomgått: Forretningsmodell, kapital i tidleg fase, selskapsform, presentasjon av rådgjevarar m.m.


Kurs i 2017

Leirvik i Sogn

Stad: Hotel Sognefjord
Oppstart: 1.februar 2017

Samling 1: 1.2.2017 kl. 16-20
Samling 2: 8.2.2017 kl. 16-20
Samling 3: frå 17.2.2017 kl. 16-21 til 18.2.2017 kl. 8-11


Nordfjordeid

Stad: Nordfjord Hotell
Oppstart: 7.september 2017

Samling 1: 7.9.2017 kl. 17-21
Samling 2: 14.9.2017 kl. 17-21
Samling 2: frå 29.9.2017 kl. 16-21 til 30.9.2017 kl. 8-11

Førde

Stad: Scandic Sunnfjord Hotel
Oppstart: 20.april 2017

Samling 1: 20.4.2017 kl. 17-21
Samling 2: 27.4.2017 kl. 17-21
Samling 3: frå 12.5.2017 kl. 16-21 til 13.5.2017 kl. 8-11


Sogndal

Stad: Quality Hotel Sogndal
Oppstart: 2.november 2017

Samling 1: 2.11.2017 kl. 17-21
Samling 2: 9.11.2017 kl. 17-21
Samling 3: frå 24.11.2016 kl. 17-21 til 25.11.2016 kl. 8-12


Kurset er utvikla av Innovasjon Norge og fylkeskommunen, i samarbeid med næringsselskap, kommunar og Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane.


Aktuelle kurs: