Kontaktperson: Terje Laberg

Stilling: Dagleg leiar, Årdal Utvikling

Telefon: 991 65 959

Epost:terje.laberg@ardal-utvikling.no

Årdal

I Årdal er det førstelinjetenesta i kommunen du bør kontakte. Dei kan hjelpe deg med råd og rettleiing om etablering av næring.

Ta kontakt med Terje Laberg i Årdal Utvikling for eit uforpliktande møte. For hjelp til etablering i landbruket, kontakt landbrukssjef Magnhild Aspevik, magnhild.aspevik@laerdal.kommune.no,  tlf57 64 12 23. Landbrukskontoret i Lærdal har ansvaret for landbruksforvaltninga i kommunane Årdal, Lærdal og Aurland.

Lenker:Les om tilboda i din kommune