Kontaktperson: Ann Irene Eliassen Myrheim Gulestøl

Stilling: Rådgjevar

Telefon: 975 28 561

Bremanger

I Bremanger er det førstelinjetenesta i kommunen du bør kontakte. Dei kan hjelpe deg med råd og rettleiing om etablering av næring.

Ta kontakt med Ann Irene Eliassen Myrheim Gulestøl i Bremanger kommune for eit uforpliktande møte. For hjelp til etablering i landbruket, kontakt rådgjevar Sigmund Larsen, sigmund.larsen@nlr.no, tlf 95223529. 

Lenker:


Les om tilboda i din kommune