Kontaktperson: Ole Ramshus Sælthun

Stilling: Dagleg leiar i Lærdal Næringsutvikling AS

Telefon: 977 36 994

Lærdal

I Lærdal er det førstelinetenesta i kommunen du bør kontakte. Dei kan hjelpe deg med råd og rettleiing om etablering av næring.

Ta kontakt med Ole Ramshus Sælthun, (konstituert) dagleg leiar i Lærdal Næringsutvikling AS for eit uforpliktande møte. For hjelp til etablering i landbruket, kontakt landbrukssjef Magnhild Aspevik, magnhild.aspevik@laerdal.kommune.no,  tlf  57 64 12 23.

Landbrukskontoret i Lærdal har ansvaret for landbruksforvaltninga ikommunane Årdal, Lærdal og Aurland.

Lenker:Les om tilboda i din kommune