Kontaktperson: Olav Grov

Stilling: Næringssjef

Telefon: 57 68 55 08

Luster

Ta kontakt med næringssjef Olav Grov i Luster kommune, så avtalar vi eit uforpliktande møte.

I Luster kommune så vil vi i førstelinjetenesta i kommunen hjelpe til med å gje deg råd og rettleiing om etablering av næring.

For hjelp til etablering i landbruket, kontakt landbrukssjef Steinulf Skjerdal,Steinulf.Skjerdal@luster.kommune.no, tlf  57 68 55 83.

Lenker


Les om tilboda i din kommune