Kontaktperson: Solveig Daae Kristiansen

Stilling: Dagleg leiar, Gulen og Masfjorden Utvikling

Telefon: 47 60 51 90

Gulen

I Gulen er det førstelinjetenesta i kommunen du bør kontakte. Dei kan hjelpe deg med råd og rettleiing om etablering av næring.

Ta kontakt med Solveig Daae Kristiansen i Gulen og Masfjorden Utvkling for eit uforpliktande møte. For hjelp til etablering i landbruket, kontakt rådgjevar Astrid Sandvik, astrid.sandvik@solund.kommune.no, tlf 901 34 097.

Lenker:


Les om tilboda i din kommune