Kontaktperson: Arve Åsnes

Stilling: Næringsrådgjevar 

Telefon: 415 53 275

Askvoll

I Askvoll er det førstelinjetenesta i kommunen du bør kontakte. Dei kan hjelpe deg med råd og rettleiing om etablering av næring.

Ta kontakt med næringsrådgjevar Arve Åsnes i Askvoll kommune, og få eit uforpliktande møte. Førstelinjetenesta vil kunne gje deg som nyetablert støtte og hjelp på ulike trinn i etableringsprosessen.

Klikk her for meir informasjon om næringsarbeidet i Askvoll.

For hjelp til etablering i landbruket, kontakt landbrukssjef Geir Grytøyra, geir.grytoyra@askvoll.kommune.no, tlf. 57 73 31 36.

For utfyllande informasjon, sjå kommunen si heimeside:


Les om tilboda i din kommune