Kontaktperson: Knut-Henning Hjellbakk

Stilling: Dagleg leiar, Stryn Næringshage

Telefon: 92 89 82 82

Stryn

I Stryn er det førstelinjetenesta i kommunen du bør kontakte. Dei kan hjelpe deg med råd og rettleiing om etablering av næring.

Ta kontakt med Knut-Henning Hjellbakk i Stryn Næringshage, så avtalar vi eit uforpliktande møte. For hjelp til etablering i landbruket, kontakt rådgjevar Amund Hjelle, amund.hjelle@stryn.kommune.no, tlf 57 87 47 20.

Lenker:


Les om tilboda i din kommune